6-9 October 2017
MAX IV-laboratoriet
Europe/Stockholm timezone

First Aid Training 2017

A First Aid course for the MAX IV staff will be given on two occasions in October. The course will focus on what you need to do urgently in case of an accident and on the practical use of the defibrillators we have at the laboratory. There will be one training session in Swedish on Friday, October 6th, 9 - 12, and one session in English on Monday, October 9th, 9 - 12. The training sessions will be in MAX III.
The number of participants in each group is limited to 20. Choose a suitable time and register!  Last day for registration is Friday, September 29th. If the course is overbooked, available places will be distributed on a first come, first served basis.
For more information, contact Stefan Wiklund.

The interest for the course is overwhelming. We will arrange more courses in the near future.

Första hjälpenutbildning 2017

Första hjälpenutbildning för MAX IV-personal kommer att äga rum i oktober. Kursen kommer att fokusera på omedelbara åtgärder vid en olycka och praktisk övning med de hjärtstartare som finns på laboratoriet. Fredagen den 6:e oktober kl. 9-12 ges kursen på svenska och måndagen den 9:e kl. 9-12 oktober ges den på engelska. Utbildningen äger rum i MAX III.
Antalet deltagare per kurstillfälle är maximerat till 20. Välj lämpligt kurstillfälle och registrera dig! Sista anmälningsdag är den 29:e september. Om kusen blir överbokad kommer platserna att fördelas efter anmälningsdatum.
För mer information, kontakta Stefan Wiklund.

Intresset för kursen är överväldigande. Vi kommer att ordna fler kurstillfällen inom en nära framtid.

Starts 6 Oct 2017 09:00
Ends 9 Oct 2017 16:00
Europe/Stockholm
MAX IV-laboratoriet
MAX III