6-23 October 2017
MAX IV-laboratoriet
Europe/Stockholm timezone

First Aid Training 2017

A First Aid course for the MAX IV staff will be given in October. The course will focus on what you need to do urgently in case of an accident and on the practical use of the defibrillators we have at the laboratory.
The training sessions will be in MAX III and the number of participants in each group is limited to 20. Last day for registration is Thursday, October 12th. If the course is overbooked, available places will be distributed on a first come, first served basis.
For more information, contact Stefan Wiklund.

Första hjälpenutbildning 2017

Första hjälpenutbildning för MAX IV-personal kommer att äga rum i oktober. Kursen kommer att fokusera på omedelbara åtgärder vid en olycka och praktisk övning med de hjärtstartare som finns på laboratoriet.
Utbildningen äger rum i MAX III och antalet deltagare per kurstillfälle är maximerat till 20.  Sista anmälningsdag är torsdagen den 12:e oktober. Om kusen blir överbokad kommer platserna att fördelas efter anmälningsdatum.
För mer information, kontakta Stefan Wiklund.

Schedule/Schema

Friday, October 6th, 9-12, Swedish (FULLY BOOKED)
Monday, October 9th, 9-12, English (FULLY BOOKED)
Monday, October 16th, 9-12, Swedish
Monday, October 23rd, 13-16, English

Starts
Ends
Europe/Stockholm
MAX IV-laboratoriet
MAX III
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×