Basic Fire Safety Training 2018

Europe/Stockholm
Solaris (MAX IV-laboratoriet)

Solaris

MAX IV-laboratoriet

Description

Basic Fire Safety Training 2018

In September, a course in basic fire safety will be held at the MAX IV Laboratory. The course is mandatory for all staff and has to be repeated every five years. The course will be held in the seminar room Solaris and will contain theory as well as some practical fire extinguishing exercises. Durable clothing is recommended. The number of participants in each group is limited to 15. Choose a suitable time and register! Last day for registration is Wednesday, August 29th.
For more information, contact Stefan Wiklund.
 

Allmän brandskyddsutbildning 2018

En kurs i brandskydd kommer att hållas vid MAX IV-laboratoriet i september. Kursen är obligatorisk för all personal och skall repeteras vart femte år. Kursen kommer att hållas i seminarierummet Solaris och innehåller teori såväl som praktiska släckövningar. Oömma kläder rekommenderas. Antalet deltagare per kurstillfälle är maximerat till 15. Välj lämpligt kurstillfälle och registrera dig! Sista anmälningsdag är onsdag den 29:e augusti.
För mer information, kontakta Stefan Wiklund.
 

Schedule / schema

Monday 3/9        13:00 - 16:00    svenska
Tuesday 4/9        13:00 - 16:00    English
Wednesday 5/9   08:30 - 11:30    English
Tuesday 11/9      08:30 - 11:30    English
Tuesday 11/9      13:00 - 16:00    svenska

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×