16-27 September 2016
MAX IV-laboratoriet
Europe/Stockholm timezone

Basic Fire Safety Training 2016

In September, a course in basic fire safety will be held at the MAX IV Labratory. The course is mandatory for all staff and has to be repeated every five years. The course will be held in D110070, the new seminar room in the D building, and it will contain theory as well as some practical fire extinguishing exercises. Durable clothing is recommended. The number of participants in each group is limited to 20. Choose a suitable time and register! Last day for registration is 9 September.
For more information, contact Stefan Wiklund.
 

Allmän brandskyddsutbildning 2016

En kurs i brandskydd kommer att hållas vid MAX IV-laboratoriet i september. Kursen är obligatorisk för all personal och skall repeteras vart femte år. Kursen kommer att hållas i D110070, det nya seminarierummet i D-byggnaden, och innehåller teori såväl som praktiska släckövningar. Oömma kläder rekommenderas. Antalet deltagare per kurstillfälle är maximerat till 20. Välj lämpligt kurstillfälle och registrera dig! Sista anmälningsdag är 9 september.
För mer information, kontakta Stefan Wiklund.
 

Schedule / schema

Friday 16/9          08:30 - 11:30    English
Friday 16/9          13:00 - 16:00    svenska ***FULLBOKAD***
Monday 19/9       13:00 - 16:00    English ***FULLY BOOKED***
Tuesday 20/9       08:30 - 11:30    svenska ***FULLBOKAD***
Wednesday 21/9  08:30 - 11:30    English
Friday 23/9          08:30 - 11:30    svenska ***FULLBOKAD***
Monday 26/9       13:00 - 16:00    svenska ***FULLBOKAD***
Tuesday 27/9      13:00 - 16:00    English

Starts
Ends
Europe/Stockholm
MAX IV-laboratoriet
D110070